درباره موسس

محمد امیر کوپایی نیا موسس دبستان بهارستان، متولد 1360 شهرستان تهران است که دارای 15 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش بوده و در سطوح مختلف آموزشی تدریس داشته و چندین سال سابقه مدیریتی از دیگر سوابق نامبرده می باشد، ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه سراسری شیراز بوده و رتبه 3 دکترای کشوری را داراست.

تالیفات علمی موسس

- ثبت اختراع در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخش مالکیت معنوی به شماره ثبت 87474 مورخ 07/02/94 و برگزیده جایزه بزرگ اختراعات ایران

- مقاله  ISIمنتشر شده در مجله علمی  Ecology, Environment and Conservationشماره 12 صفحات 15 تا 23.

- مقاله منتشر شده در نشریه علمی مدیریت بیابان شماره 5 صفحات 55 تا 66.

- مقاله منتشر شده در نشریه علمی پژوهشهای حفاظت آب و خاک گرگان جلد 23، شماره 1.

- مقاله منتشر شده در دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست کرمان.

- مقاله منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار اهواز.

- مقاله منتشر شده در همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی تهران.

- مقاله منتشر شده در اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها لرستان

- دریافت 2 لوح تقدیر از معاونت آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست در سال 1394.

- دریافت لوح تقدیر معلم پژوهنده از مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز.

- تصویب طرح در مرکز نخبگان و همکاری های علمی شهید فهمیده جنوب کشور در سال 1394.

- تصویب طرح پژوهشی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس در سال 1392.